Kontakt

Prevádzka

Rajecké Teplice – Konská013 13 Rajecké Teplice

E-mail

drevomax@drevomax.sk

Telefón

041-5493000

Fax

041-5493002

DREVOMAX s.r.o.

1. mája 2044,031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 31641121
IČ DPH: SK2020429807

Právne vzťahy v rámci obchodného styku založené medzi spoločnosťou DREVOMAX, s. r. o., 1. mája 2044, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31641121 (prevádza Rajecké Teplice, Konská) ako predávajúcim a kupujúcim, s výnimkou kupujúceho – fyzickej osoby, ktorá je spotrebiteľom, sa od 1. mája. 2020 riadia Všeobecnými obchodnými podmienkami uverejnenými na www.avop.sk.

Kontaktný formulár

Vaše otázky ohľadom dopytu nám prosím posielajte emailom, telefonicky alebo vyplnením tohto krátkeho formulára. Tento formulár môžete použiť aj na akúkoľvek inú správu, informáciu, či podnet, ktorý by ste nám radi oznámili.